Wednesday, January 12, 2011

DANH SACH KET QUA THI IOE CAP TRUONG

KẾT QUẢ THI IOE CẤP TRƯỜNG LỚP 6
STT ID Họ và tên Điểm Thời gian thi Số lần thi
1. 73826953 nguyen hoang kim ngan
300 4 phút 9 giây 1
2. 71096104 Nguyễn Thị Bảo Trân
300 4 phút 28 giây 1
3. 71802699 Phan Nguyen Khoi
300 5 phút 17 giây 2
4. 70395803 Nguyễn Trọng Tùng
300 4 phút 29 giây 2
5. 71318915 Nguyen Phuong Dung
300 4 phút 31 giây 3
6. 71858248 Nguyễn Lưu Cảnh Hào
300 5 phút 40 giây 1
7. 71335908 Nguyen Viet Hoang
300 5 phút 41 giây 1
8. 65154235 Nguyễn Anh Đức
300 5 phút 45 giây 2
9. 70261545 Phan Lê Thục Hiền
300 6 phút 2 giây 2
10. 71765350 Nguyễn Xuân Thắng
300 6 phút 9 giây 1
11. 70519251 Nguyễn Thị Thanh Huyền
300 7 phút 42 giây 2
12. 71558814 phanbabach
300 7 phút 42 giây 1
13. 70170249 Tran Thu Hoai
300 8 phút 21 giây 5
14. 66857803 Trần Hồng Quân
300 8 phút 50 giây 3
15. 70854145 Trần Anh Quân
290 4 phút 48 giây 1
16. 71120903 Đậu Thị Thảo Chi
290 4 phút 53 giây 4
17. 71334363 Tran Thi Ngoc Diep
290 4 phút 55 giây 1
18. 70901567 Nguyễn Lâm Oanh
290 5 phút 25 giây 1
19. 71846091 Nguyễn Thế Huy
290 5 phút 26 giây 6
20. 72737861 Ngô Trọng Bảo Phúc
290 5 phút 54 giây 7
21. 71198560 Đậu Vĩnh Phương Uyên 290 7 phút 11 giây 1
22. 70901595 P¬hương Uyên
290 7 phút 2 giây 1
23. 71563393 Nguyen Hanh Ha Vy
280 15 phút 3 giây 1
24. 70558947 Nguyen Huu Thien
280 5 phút 20 giây 2
25. 73233573 Dương Khả Thi
280 7 phút 15 giây 2
26. 71953298 Võ Giang Chi
280 7 phút 18 giây 1
27. 71265714 nguyen thi tu trinh [Kết quả]
270 10 phút 39 giây 1
28. 72448071 Trần Thị Hạnh Diệp 270 5 phút 34 giây 1
29. 66369134 Lê Nguyễn Phương Hà
270 5 phút 56 giây 1
30. 73603940 Nguyen Tien Thinh
270 6 phút 13 giây 1
31. 72735490 Tran Ngoc Minh An
270 6 phút 15 giây 1
32. 70663533 Nguyen Phuong Tra
270 6 phút 2 giây 1
33. 69635051 Vũ Phương Anh 270 6 phút 21 giây 2
34. 72917891 Nguyen Ha Thuong [Kết quả]
270 6 phút 38 giây 1
35. 72809200 Nguyễn Anh Quân
270 6 phút 43 giây 3
36. 70749839 Nguyen Huu Hoang Quan
270 7 phút 10 giây 1
37. 70065580 Pham Minh Tuan [Kết quả]
260 6 phút 23 giây 1
38. 70775263 Hoàng Hương Giang
260 6 phút 28 giây 1
39. 70820625 Chu Hồng Nhung
260 8 phút 29 giây 1
40. 72825923 vietconngat [Kết quả]
260 9 phút 13 giây 1
41. 72814146 Nguyen Dinh Phuc
250 5 phút 19 giây 3
42. 72122275 Đậu Phạm Hòai Giang
250 6 phút 17 giây 1
43. 70810401 Nguyễn Thị Cẩm Tú
250 7 phút 49 giây 2
44. 66715553 Trần Thị Linh Chi
240 6 phút 53 giây 2
45. 72784021 Ngô Bùi Thục Chi 240 7 phút 37 giây 1
46. 72436132 Nguyễn hải Nam 240 8 phút 17 giây 1
47. 70065844 Nguyễn Thị Thu Hà
240 9 phút 54 giây 1
48. 70887346 Banh Duc Minh
230 10 phút 30 giây 2
49. 70575727 nguyen thi khanh huyen
230 5 phút 58 giây 1
50. 66881222 Dương Minh Hiếu
230 7 phút 57 giây 1
51. 71474738 Hà Huy Hùng 230 9 phút 4 giây 2
52. 70069805 Ho Thi Hong Anh
210 6 phút 44 giây 1
GHI CHÚ:
- Những em đã thi cấp trường nhưng là thành viên KHÔNG được kiểm duyệt thì không có tên trong danh sách này.
- Những em nào đã thi cấp trường nhưng không có tên báo lại cụ thể số ID, họ và tên, số điểm, thời gian thi, lớp qua địa chỉ thanhthudtm@yahoo.com hoặc thu818@gmail.com để kiểm tra lại kịp thời cho việc xét danh sách thi cấp thành phố trước ngày 15 tháng 1 năm 2011. Sau thời gian đó nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm.
KẾT QUẢ THI IOE CẤP TRƯỜNG LỚP 7

STT ID Họ và tên Điểm Thời gian thi Số lần thi
1. 66464362 Nguyen Đình Linh
300 2 phút 52 giây 6
2. 71837314 Lê Anh Đức
300 3 phút 3
3. 70387341 Nguyễn Xuân Dũng
300 3 phút 40 giây 1
4. 69808377 Nguyễn Thị Thảo Ngân
300 3 phút 40 giây 1
5. 72868419 Bùi Lê Ngọc Anh
300 3 phút 41 giây 5
6. 71303895 Nguyễn Thị Quỳnh Nga
300 4 phút 2 giây 4
7. 73512398 Nguyễn Thái Duy
300 4 phút 20 giây 2
8. 71417574 vo ngoc linh trang
300 4 phút 23 giây 6
9. 63628552 Võ Trọng Đức
300 4 phút 30 giây 2
10. 66895431 Dau Thi Quynh Mai
300 4 phút 31 giây 3
11. 72028765 Lê Diệu Linh 300 4 phút 48 giây 1
12. 69093369 Ngô Xuân Đức
300 4 phút 54 giây 1
13. 71273526 Lê Đức Anh
300 5 phút 2
14. 70606963 Nguyễn Đặng Hoàng Lâm
300 5 phút 26 giây 1
15. 70972516 Dương Thúy Linh
300 5 phút 33 giây 1
16. 71555653 Mai Hạnh Đan
300 6 phút 26 giây 1
17. 72568668 Vuong Thi Ngoc Ha
300 7 phút 2 giây 2
18. 72935249 Đào Thị Bích Hà
300 6 phút 8 giây 2
19. 71121923 Nguyễn Phan Khánh Linh
300 4 phút 34 giây 3
20. 66567298 Ngũ Phương Anh
300 5 phút 16 giây 1
21. 69291220 Tran Thi Diem Bich
300 5 phút 18 giây 1
22. 67002821 Phan Băng Nhi
290 4 phút 46 giây 1
23. 70466592 Đinh Thị Ngọc Mai
290 5 phút 10 giây 1
24. 68663327 Trần Tất Đắc
290 5 phút 39 giây 1
25. 71542578 Nguyen Trung Duc
290 6 phút 1 giây 1
26. 69693138 Nguyễn Thị Hà Na
290 6 phút 3 giây 1
27. 68908696 Nguyen Tran Minh Quan
290 7 phút 31 giây 1
28. 69596963 Lê Tuấn Dũng
290 6 phút 32 giây 1
29. 70855106 Trần Thị Minh Ngọc
290 3 phút 55 giây 2
30. 72841038 Nguyễn tài Thiên
280 4 phút 53 giây 6
31. 68588056 Nguyễn Thị Mai Phương
280 5 phút 30 giây 6
32. 70933128 Nguyễn Thu Thủy
280 7 phút 57 giây 1
33. 72015916 Nguyễn Trung Nghĩa
270 5 phút 37 giây 4
34. 71175689 Nguyễn Thị Thúy Huyền
270 6 phút 15 giây 1
35. 68791881 Nguyễn Thị Hoài Giang
260 5 phút 47 giây 1
36. 66428420 Nguyen Ha An
260 7 phút 23 giây 4
37. 72829421 Phạm Đưc Manh
250 4 phút 48 giây 1
GHI CHÚ:
- Những em đã thi cấp trường nhưng là thành viên KHÔNG được kiểm duyệt thì không có tên trong danh sách này.
- Những em nào đã thi cấp trường nhưng không có tên báo lại cụ thể số ID, họ và tên, số điểm, thời gian thi, lớp qua địa chỉ thanhthudtm@yahoo.com hoặc thu818@gmail.com để kiểm tra lại kịp thời cho việc xét danh sách thi cấp thành phố trước ngày 15 tháng 1 năm 2011. Sau thời gian đó nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm.


KẾT QUẢ THI IOE CẤP TRƯỜNG LỚP 8

STT ID Họ và tên Điểm Thời gian thi Số lần thi
1. 45938881 Trần Ngọc Sơn
300 2 phút 37 giây 8
2. 73512572 Chu Thị Hà Ngân
300 2 phút 47 giây 2
3. 73650613 Lê Thị Hạnh Ngân
300 3 phút 6 giây 1
4. 71859295 Nguyễn Quang Minh
300 3 phút 8 giây 2
5. 72845001 Tran Minh Hoang
300 3 phút 8 giây 3
6. 72128013 Đinh Xuân Bảo Hưng
300 3 phút 14 giây 3
7. 71870602 Le Hoang Viet
300 3 phút 26 giây 3
8. 72211808 Nguyễn Nhật Minh
300 3 phút 30 giây 1
9. 71401647 Nguyễn Thị Hà Phương
300 3 phút 30 giây 1
10. 71779104 Phan Hà Phương
300 3 phút 38 giây 1
11. 71025824 Nguyễn Đình Sơn
300 3 phút 42 giây 4
12. 69102480 Lê Trần Kiên 300 3 phút 55 giây 3
13. 73023635 Nguyễn Thị Thanh Trà
300 3 phút 56 giây 2
14. 72863804 Lê Minh Trang
300 3 phút 59 giây 1
15. 71480420 Ngô Quynh Trang
300 4 phút 24 giây 3
16. 71332709 Nguyen Thi My Linh
300 4 phút 37 giây 5
17. 73300742 Nguyen Tien Dat
290 3 phút 12 giây 1
18. 68953365 Le thanh Hoai
290 4 phút 37 giây 1
19. 73689275 Nguyen Thi Thu Trang
280 3 phút 16 giây 1
20. 73676051 Nguyễn Phương Thảo
280 3 phút 31 giây 1
21. 70854904 Nguyen Nhu Thang
280 3 phút 37 giây 1
22. 71741319 Nguyen Phi Hoang
280 4 phút 30 giây 1
23. 69740309 Tran Thuy Linh
280 5 phút 41 giây 1
24. 70882467 Nguyễn Thị Quỳnh Giang
280 5 phút 8 giây 1
25. 72804080 Nguyen Thi Thuy Quynh
200 3 phút 43 giây 1
26. 70196690 phan thuy hang
200 4 phút 29 giây 1GHI CHÚ:
- Những em đã thi cấp trường nhưng là thành viên KHÔNG được kiểm duyệt thì không có tên trong danh sách này.
- Những em nào đã thi cấp trường nhưng không có tên báo lại cụ thể số ID, họ và tên, số điểm, thời gian thi, lớp qua địa chỉ thanhthudtm@yahoo.com hoặc thu818@gmail.com để kiểm tra lại kịp thời cho việc xét danh sách thi cấp thành phố trước ngày 15 tháng 1 năm 2011. Sau thời gian đó nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm.


KẾT QUẢ THI IOE CẤP TRƯỜNG LỚP 9


STT ID Họ và tên Điểm Thời gian thi Số lần thi
1. 68636967 Nguyễn Thị Hà An
300 2 phút 35 giây 1
2. 72112529 Hoàng Thị Quỳnh Trang
300 3 phút 11 giây 1
3. 69911902 Nguyễn Thị Nhật Linh
300 3 phút 18 giây 1
4. 72197534 Đặng Thị Thảo Trang
300 3 phút 24 giây 1
5. 73826093 Nguyễn Hoài An
300 3 phút 27 giây 4
6. 73901417 Phạm thị Minh Anh
300 3 phút 30 giây 4
7. 73524462 nguyen viet ha
300 3 phút 38 giây 95
8. 71875901 Nguyễn Thị Hồng Anh
300 3 phút 38 giây 2
9. 71608423 nguyễn thị trang nhung
300 3 phút 39 giây 3
10. 73610685 nguyentulinhioe
300 3 phút 4 giây 1
11. 71776954 Lê Khánh Thông
300 3 phút 4 giây 1
12. 73788296 võ thuỳ dung
300 3 phút 41 giây 7
13. 71821202 Trần Thị Hương Quỳnh
300 3 phút 5 giây 2
14. 66428159 Nguyễn thị Phương Linh
300 3 phút 6 giây 2
15. 73757215 Lê Thị Thùy Linh
300 3 phút 9 giây 2
16. 73635798 Ngo Thi Hoai Thuong
300 4 phút 20 giây 2
17. 73856722 Hoàng Thị Sao Mai
300 4 phút 31 giây 3
18. 73057708 Ngô Xuân Thủy
300 5 phút 10 giây 8
19. 71719548 Đậu Thị Thanh Hiền
300 5 phút 16 giây 1
20. 73815798 Nguyễn Ngọc Minh An
300 5 phút 21 giây 7
21. 72429073 Nguyễn Khánh Linh
300 5 phút 58 giây 1
22. 73834814 Nguyễn Nhật Đông
300 6 phút 31 giây 10
23. 68862959 HO THANH THUY
300 6 phút 7 giây 4
24. 73915458 trần khánh linh [Kết quả]
290 3 phút 44 giây 1
25. 69880078 Võ Thị Quỳnh Trang
290 5 phút 10
26. 72718897 Trần Thái Xuân Mai
290 7 phút 25 giây 1
27. 72803267 CAO NGOC QUYNH
290 7 phút 27 giây 1
28. 70906184 le anh duc
260 12 phút 51 giây 1
29. 69754745 Trần Bùi Ngọc Anh
250 5 phút 12 giây 1
30. 73883161 Nguyễn Ngọc Lợi
200 3 phút 3 giây 2
31. 73036610 Nguyễn Việt Khánh Vân
120 3 phút 38 giây 1

GHI CHÚ:
- Những em đã thi cấp trường nhưng là thành viên KHÔNG được kiểm duyệt thì không có tên trong danh sách này.
- Những em nào đã thi cấp trường nhưng không có tên báo lại cụ thể số ID, họ và tên, số điểm, thời gian thi, lớp qua địa chỉ thanhthudtm@yahoo.com hoặc thu818@gmail.com để kiểm tra lại kịp thời cho việc xét danh sách thi cấp thành phố trước ngày 15 tháng 1 năm 2011. Sau thời gian đó nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm.

No comments:

Post a Comment